IZVEDBA OGREVANJA S PLINOM, BIOMASO ALI KURILNIM OLJEM

Storitve od A do ŽVse, kar je potrebno storiti, če želite urediti ogrevanje v novi in stari hiši oziroma stanovanju, vam uredimo mi in na ta način prihranimo vaš čas in živce.

Nudimo popoln servis ogrevanja, ki zajema:

a.) Ogled objekta in dogovor o obsegu dela.

Izbira elementov ogrevanja: na obisku pri vas doma, oziroma ogledu objekta se dogovorimo o vsem, kar je potrebno narediti, poslušamo vaše želje ali zahteve, se posvetujemo o vrsti kotla (grelnika, peči), dimnika in o drugih elementih ogrevanja. Zaželjeno je, da je na voljo projekt ali skica objekta, za pridobitev soglasja za plinsko napeljavo pa tudi dokazilo o lastništvu objekta (zemljiško knjižni izpisek). Potrebno moč ogrevanja bo določil naš projektant strojnih instalacij. Znamko kotla (grelnika, peči) lahko izberete sami, lahko pa zaupate naši presoji. Dobavimo vam lahko kotel (grelnik, peč) katerekoli znamke (Junkers, Vaillant, Viessmann, Buderus, Beretta, Unical ...) po konkurenčni ceni, nižji od tiste v trgovini vsaj za razliko v stopnji davka na dodano vrednost.
 


 
b.) Pripravo natančnega predračuna dogovorjenega obsega dela in materiala ter naprav.

Po ogledu in dogovoru sledi ponudba, v kateri, če je le mogoče, predvidimo in obračunamo vsa dela in material v dogovorjenem obsegu. Če se naročnik s predračunsko vrednostjo strinja, mu pri obsežnejših delih zadostuje potrditev predračuna.

c.) Izdelavo projekta ogrevanja in dimnika ter pridobitev vseh potrebnih dokumentov.

Projektiranje ogrevanja in izdelava ustreznih izračunov dimniških presekov seveda terja nekaj časa, še dlje pa je potrebno počakati na pridobitev soglasja distributerja zemeljskega plina. Zaradi navedenega priporočamo, da se za izvedbo ne odločate v jesenskem času ampak pozimi ali zgodaj spomladi. V jesenski naglici lahko stvari potekajo še počasneje in kljub našemu angažiranju in dobri volji je kar naenkrat zunaj hladno, ogrevanja pa še ni ... Še enkrat poudarjamo, da poskrbimo za vsa potrebna soglasja in ostale dokumente in vam s tem prihranimo vse odvečne poti.


d.) Izvedba ogrevanja z dobavo kotla (grelnika, peči) in instalacijskega materiala.

Elementi ogrevanja so izbrani, tudi kotel (grelnik, peč), projekti izdelani, soglasja pridobljena. Če gre za nov objekt, ob dogovorjenem dnevu pripeljemo ves material, ter pričnemo z delom. Če gre za predelavo z zamenjavo starega kotla (peči, grelnika) z novim, starega odmontiramo in odstranimo – odpeljemo na deponijo. Monterje v delo uvede naš projektant, ki tudi nadzoruje izvedbo.
 

 
e.) Sanacija, izgradnja ali montaža dimnika

Dimnik je element ogrevanja, pri katerem imamo največ izkušenj. V obstoječih hišah je največkrat (v 95 %) potrebno stare opečne dimnika povrtati in potem v izvrtino vstaviti kovinsko tuljavo z ustreznim priborom kot so vratica, priključni elementi, lovilnik kondenzata, kapa, lahko tudi prezračevalne rešetke ali izolacija. Šamotnih dimnikov ne povrtavamo, kovinsko tuljavo je vanje mogoče vgraditi direktno z manšim zidarskim posegom. Ob hiši je mogoče postaviti kovinski trislojni dimnik ali pa ga sezidati. Delo poteka usklajeno z izvedbo ogrevanja.


f.) Zagon ogrevanja opravi pooblaščeni serviser, ki vam bo tudi v prihodnje opravljal servise grelnika (peči).