SANACIJE DIMNIKOV

  • sanacije obstoječih dimnikov z vgradnjo enoslojnega sistema PPL – za povprečno hišo cene okoli 400€ - NEKAJ VEČ O DIMNIKIH
  • sanacije dimnikov s povrtavanjem obstoječih opečnih dimnikov in vstavitvijo PPL – za povprečno hišo cena okoli 800€ – NEKAJ VEČ O DIMNIKIH
  • sanacije z rušenjem vrhnjega dela opečnega dimnika, vstavitvijo PPL in vzidavo novega vrhnejga dela opečnega dimnika